قبلا از احراز هویت مرکزی خارج شده‌اید.

ممکن است هنوز نشست سامانه‌هایی که وارد آن‌ها شده‌اید باز باشد.

پس از پایان کار از آن‌ها نیز خارج شوید.